Zaštita autorskim pravom

Zaštita autorskim pravom

Celokupan materijal na sajtu serbiancook.com je zaštićen autorskim pravom.Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu serbiancook.blogspot.com je Teodor Jurišin (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom) ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta serbiancook.blogspot.com.
Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.Možemo Vam dati i odobrenje da postavite ceo ili deo članka ili dokumenta na svoj Web sajt. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate na serbiancook1@gmail.com.

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu serbiancook.com i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta serbiancook.blogspot.com korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje.
Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt serbiancook.blogspot.com i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta , nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično…Prilikom osmišljavanja materijala i servisa na sajtu serbiancook.com dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika.Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu serbiancook.blogspot.com je proverena uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta: serbiancook1@gmail.com.
Upotreba materijala i servisa sa sajta serbiancook.blogspot.com svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati informacije sa sajta serbiancook.blogspot.com, i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta serbiancook.com i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.

0 comments on “Zaštita autorskim pravomAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published.